Vereniging Nederland Davos voor patiënten met moeilijk behandelbaar astma

V&VN Longscholing

11 oktober 2017


 V&VN longscholing te Utrecht.

Margreet van Roest zal aanwezig zijn om de longverpleegkundige te informeren over de

VND en de hooggebergtebehandeling.


Tweet
Update
Reddit Digg