Vereniging Nederland Davos voor patiënten met moeilijk behandelbaar astma

Dag van de Eerstelijns in Egmond aan Zee

17 januari 2018


Op deze dag komt iedereen die werkzaam is in de eerste lijn bijeen. De Vereniging zal hier met een informatiestand aanwezig zijn. En de deelnemers informeren over ernstig astma en tevens de patiënten contactdag van 07.04.2018 onder de aandacht brengen.

Voor meer informatie en het programma kunt u de volgende link volgen:

https://www.dokh.nl/cursusaanbod/dagvandeeerstelijnegmondaanzee-20180117


Tweet
Update
Reddit Digg