Vereniging Nederland Davos voor patiënten met moeilijk behandelbaar astma

AstmaNieuws

Longfonds lanceert Actieplan astma kinderen

Voor kinderen met astma (en hun ouders) is het belangrijk goed te begrijpen wat astma inhoudt en wat zij het beste kunnen doen als de klachten toenemen. Het Longfonds heeft daarom nu  – in samenwerking met ouders en zorgverleners – een Actieplan astma kinderen ontwikkeld. Hierin noteren het kind, de ouders en de zorgverlener samen hoe te handelen in goede tijden en slechte tijden.

 

In Nederland hebben een kleine 60.000 kinderen tussen de 6-11 jaar oud astma. Dat betekent voor de meeste van deze kinderen dat zij dagelijks medicijnen moeten gebruiken om hun ziekte onder controle te houden. Ondanks goede medicatietrouw kunnen de astmaklachten toch plotseling toenemen, bijvoorbeeld onder invloed van een verkoudheid of blootstelling aan allergische prikkels. Jaarlijks belanden circa 4000 kinderen in het ziekenhuis vanwege zo´n astma-aanval. Het is belangrijk een opkomende astma-aanval snel te zien aankomen en het medicijngebruik hierop aan te passen. Dat kan verdere toename van de klachten en een ziekenhuisopname voorkomen.

 

Om een (op handen zijnde) astma-aanval snel te herkennen en te behandelen is het nodig dat zowel het kind als de ouders goed op de hoogte zijn van wat astma precies is, wat een astma-aanval precies is en – vooral – hoe zij moeten handelen bij een (dreigende) astma-aanval. De benodigde informatie hiervoor staat in een persoonlijk ‘actieplan’, een document dat voor de individuele patiënt beschrijft wat hij/zij het beste kan doen in geval van een toename van astmaklachten. De richtlijnen van diverse betrokken beroepsorganisaties in Nederland – huisartsen, kinderartsen, kinderlongartsen – als ook de Zorgstandaard astma bij kinderen & jongeren bevelen het gebruik van een dergelijk actieplan aan. Desondanks geeft minder dan 10 procent van de ouders van kinderen met astma te beschikken over een concreet actieplan. In de praktijk is er momenteel bovendien weinig uniformiteit in de gebruikte actieplannen.

 

Dit was voor het Longfonds aanleiding om één landelijk uniform Actieplan astma kinderen op te stellen. Het plan is ontwikkeld in samenwerking met de NVK-SKL, CAHAG, taakgroep kinderlongverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten kinderlongziekten en aanverwante aandoeningen èn ouders van kinderen met astma

Dit actieplan is compact en overzichtelijk. Eén pagina geeft uitleg over de astma-aanval en waarom het belangrijk is deze tijdig te herkennen, één pagina geeft uitleg over de drie zones (groen, oranje, rood) waarmee het actieplan werkt en op twee pagina vullen patiënt, ouders en zorgverleners samen de adviezen op maat in.

 

Groen, oranje, rood

De kleuren groen, oranje en rood staan voor hoe het met het kind gaat, welk medicijngebruik past bij de situatie en welke acties belangrijk zijn. De bedoeling is dat de patiënt en ouders samen met de zorgverlener(s) het actieplan bij elk van de drie zones zo concreet mogelijk invullen.

·         De groene zone van het actieplan (‘het gaat goed’) beschrijft of, en zo ja welke, symptomen het kind vertoont als het goed gaat, welke (dagelijkse) medicijnen nodig zijn (en ook hoeveel precies). En geeft advies over het gebruik van eventueel aanvullend medicijngebruik (luchtwegverwijder) in speciale situaties, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

·         De oranje zone van het actieplan (‘het gaat minder’) beschrijft welke signalen bij het kind kunnen wijzen op een toename van astmaklachten, en wat dan te doen. Hierbij vermeldt het actieplan exact hoeveel extra luchtwegverwijder het kind dient te inhaleren. Een stroomschema wijst vervolgens uit wat er -  afhankelijk van het effect van de extra luchtwegverwijder - vervolgens gedaan moet worden.

·         De rode zone van het actieplan (‘het gaat slecht’) beschrijft de alarmsignalen die wijzen op ernstige astmaklachten bij het kind en adviseert de ouders contact op te nemen (en hoe) met de zorgverlener. De rode zone bevat ook instructies wat ouders in de tussentijd kunnen doen.

 

De compactheid van het actieplan maakt dat het door patiënt, ouders en zorgverlener snel en gemakkelijk is in te vullen. Daarnaast is het document overzichtelijk hetgeen de praktische bruikbaarheid ervan vergroot. Door extra exemplaren van het actieplan in te vullen, kunnen ook andere mensen in de omgeving van de kinderen (leerkrachten, grootouders, oppas, enz.) op eenvoudige wijze voorzien worden van de benodigde relevante informatie.

 

Quote Ouder

Praktijkervaringen tijdens de testfase ondersteunen dit. Zo meldde een ouder: “We hebben twee actieplannen. Eentje voor onszelf en eentje voor mensen om ons heen, zoals de juf, mijn moeder en hulpverleners. We moeten een aantal stappen overslaan, omdat er bij de specifieke astma van mijn kind snel actie moet worden ondernomen. Het werkt goed voor ons. En de juf op school is bereid om mee te werken.

 

Quote Ouder/kinder longverpleegkundige

Ouders zijn ook erg blij met het actieplan, merkte een kinderlongverpleegkundige: “Ouders gaan stralen als ze het plan meekrijgen. Eerder kregen ze een ‘kladje’ of iets in Word bij de assistent. Dit actieplan is aansprekender!

 

Tenslotte lijkt het Actieplan astma kinderen ook het zelfvertrouwen van de ouders te vergroten, getuige deze uitspaak van een kinderlongverpleegkundige: “Een moeder tobde en belde veel met het ziekenhuis. Ze kreeg het actieplan mee en weet sindsdien beter wat ze zelf kan doen én wanneer ze het beste contact kan opnemen met het ziekenhuis. Iets ook op papier meekrijgen, werkt vaak beter dan het alleen mondeling vertellen.”

 

Quote huisarts

Ook zorgverleners hebben tijdens de testfase enthousiast gereageerd. Een huisarts stelde: “Het actieplan vormt ook aanleiding voor een goed gesprek. Een kind bleek tijdens het invullen bijvoorbeeld toch wel last te hebben van zijn astma tijdens gym. Dit kon gelijk ingevuld worden in het actieplan. Zelfde geldt voor ouders die niet teveel medicatie aan hun kind willen geven. Vooral handig dat bij oranje maximaal staat en je hier gelijk het gesprek over kan voeren.”

 

Het Actieplan astma kinderen is gratis en te bestellen via de webshop van het Longfonds (www.longfonds.nl)  longfonds.nl/actieplan-astma-kinderen


Tweet
Update
Reddit Digg

Reactie plaatsen

Alle velden zijn verplicht
Naam:

E-mail:

Reactie: