Vereniging Nederland Davos voor patiënten met moeilijk behandelbaar astma

AstmaNieuws

Wisselen van medicijnen – onderzoek van patiëntenorganisaties

Gebeurt dit wel eens: u komt in de apotheek en krijgt opeens een ander medicijn mee dan u gewend bent? Terwijl uw huisarts of specialist u geen ander medicijn heeft voorgeschreven?

Ieder jaar krijgen bijna 1 miljoen mensen met ernstig astma en andere chronische aandoeningen een ander merk medicijn mee van hun apotheker dan de huisarts of specialist voorschreef. In de afgelopen jaren ontvingen verschillende patiëntenorganisaties hierover al veel klachten van patiënten. Met een gezamenlijk onderzoek willen we daarom  aantonen welke problemen patiënten precies ondervinden door het wisselen van medicatie.

Help mee en deel uw ervaringen met het wisselen van medicijnen op https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/wisselen-van-medicijnen.

U kunt de vragenlijst óók invullen als u al eerder uw ervaring met wisselen van medicijnen bij ons meldde.

De resultaten van deze enquête zullen wij gebruiken om overheid en zorgverzekeraars inzicht te geven in de gevolgen van wisselen van medicijnen voor individuele patiënten. Wij willen graag met hen bespreken op welke manier hierin verbetering kan worden gebracht.

Lukt het u niet de vragenlijst in te vullen of heeft u een vraag over de vragenlijst, stuur dan een mail naar xanavanjaarsveld@longfonds.nl


Tweet
Update
Reddit Digg

Reactie plaatsen

Alle velden zijn verplicht
Naam:

E-mail:

Reactie: