Giften & Legaten

Giften & Legaten

Bedankt dat u ons wilt steunen met een donatie!

Dit kunt u doen door een bedrag over te maken op IBAN NL 38 ABNA 0418530335  t.n.v. astmaVereniging Nederland en Davos te Reeuwijk.

Neem contact op met uw notaris indien u de astmaVereniging Nederland en Davos als begunstigde voor een legaat in uw testament wilt benoemen.

Voor de geldende fiscale vrijstellingen bij giften en legaten verwijzen wij u naar de ANBI informatie op www.belastingdienst.nl

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.