Adult-onset astma

Dit is astma wat op latere leeftijd ontstaat. Als kind was er nog geen sprake van astma. Het komt wat vaker voor bij vrouwen met overgewicht en niet-allergisch astma.

Ontvang de nieuwsbrief