Live Q&A vanuit Davos

 

Afgelopen maandagavond  (20 april 2020) gaf David Prins longarts in het Nederlands Astmacentrum Davos een interactieve Q&A over het coronavirus (COVID-19) en astma. ‘Wij merkten in Davos dat veel astmapatiënten vragen hadden over het virus en hebben daarom deze interactieve sessie georganiseerd’.

Vooraf aan de sessie konden er vragen worden aangeleverd die in de live sessie beantwoord werden. Ook tijdens de Q&A werden er nog live vragen beantwoord. De Q&A begon met uitleg over de basis van virusinfecties. ‘Ik denk dat het enorm waardevol is om bij de basis te beginnen, als je weet wat een virus is en hoe het werkt begrijp je vaak ook beter de maatregelen die genomen worden’.

Het is belangrijk te begrijpen dat een virus anders is dan een bacterie. Een bacterie is een klein levend eencellig organisme. Veel bacteriën hebben ook een positieve functie en komen veelvuldig voor op onze huid en in ons maag-darm stelsel. Als we ziek worden van een bacteriële infectie hebben we vaak antibiotica als medicijn. Voor een virus is deze behandeling niet beschikbaar. Een virus is nog kleiner dan een bacterie en is geen levend organisme. Een virus kun je omschrijven als een klein envelopje met een eiwitmantel aan de buitenkant en wat genetisch materiaal aan de binnenkant. Het corona virus heeft een gastheer (zoals mensen) nodig om zich te kunnen reproduceren en ziekte te veroorzaken. Het doet dit door onze cellen binnen te treden en de functie van onze eigen cellen te kapen. Onze cellen kunnen daardoor niet hun eigen functie uitvoeren maar staan in dienst om meer virus envelopjes te maken en sterven hierna.  Je kan je voorstellen je hier ziek van wordt. We hebben nog geen goede medicatie dit proces tegen te gaan. Gelukkig kan in het merendeel van de gevallen ons afweersysteem het virus zelf klaren. Een kleine groep mensen lukt dit helaas minder goed of niet en kan ernstig ziek worden en zelfs overlijden.

Het coronavirus heeft de eigenschap dat het zich gemakkelijk kan verbinden aan onze cellen in de luchtwegen. Zowel neus, keel, maar ook de longen. Als je eenmaal met het virus besmet bent verspreid je het naar anderen door te hoesten, niezen en hiermee vochtdruppeltjes met het virus te verspreiden in je nabijheid. Als deze vochtdruppeltjes (vaak binnen 1.5 meter) terecht komen op iemands ogen, of ingeademd worden via neus of mond kun je besmet raken. Ook kunnen de vochtdruppels op oppervlakten terechtkomen. Als een ander deze oppervlakten aanraakt kan het virus op je handen terechtkomen, als je vervolgens dan weer aan je gezicht zit (ogen, mond, neus) kan je zelf weer besmet raken. Hoe groot de rol is van besmetting via oppervlaktes is nog niet geheel duidelijk. Maar dit verklaart waarom er geadviseerd wordt vaak handen te wassen en in publieke gelegenheden 1.5 meter afstand te houden. Voor meer informatie over de klachten die het virus veroorzaakt kijk ook op www.rivm.nl

COVID-19 is de naam van de ziekte die het Corona virus veroorzaakt.

De 9 meest voorkomende vragen die terugkwamen in het Q&A staan hieronder weergegeven.

1. Behoren astmapatiënten tot de risicogroep?

Ja. Astmapatiënten zijn ingedeeld in de categorie risicogroep. Dit betekent dat we ervan uitgaan dat astmapatiënten mogelijk kans hebben op een ernstiger beloop van COVID-19. Deze indeling is ook vanuit voorzorg gemaakt. Met een onderliggende longziekte het niet ongebruikelijk om extra last te hebben van een longinfectie. Er is zijn echter nog weinig onderzoeksresultaten bekend of astmapatiënten in de praktijk ook echt een verhoogd risico lopen op een ernstig beloop van COVID-19. Dit komt omdat we pas 4 maanden met dit nieuwe virus te maken hebben en er dus nog weinig van weten. De beperkte data die we nu kennen laat echter nog niet duidelijk zien dat astmapatiënten meer last hebben van een ernstiger beloop van COVID-19.  Ook lijken astmapatiënten op dit moment niet vatbaarder om ziek te worden dan mensen zonder astma. Deze inzichten kunnen veranderen. Risicogroepen dienen zich extra goed aan de voorgestelde maatregelen te houden. Zie ook www.rivm.nl

2. Moet ik mijn astmamedicatie preventief ophogen i.v.m. het Corona virus?

Nee. Als astmapatiënt kunnen virale infecties natuurlijk ook je astma ontregelen (of zelfs een astma-aanval veroorzaken) waardoor je potentieel meer last hebt van het virus. Om dit risico zo klein mogelijk te maken is het als astmapatiënt belangrijk je astma zo goed mogelijk onder controle te hebben door je onderhoudsmedicatie zoals voorgeschreven door je eigen arts te gebruiken. Preventief medicatie ophogen als je astma nu stabiel is, is niet zinvol. Het is belangrijk om met je arts te overleggen over wat je kunt doen als je astma nu niet goed onder controle is.  Mocht je vaak je medicatie vergeten dan is het nu wel het moment dit ‘trouw’ te gaan gebruiken.

3. Geven de ontstekingsremmers in mijn medicatie een hoger of lager risico op COVID-19?

Nee. Wat we nu weten is dat er voor beide op dit moment geen aanwijzingen zijn. Het is vooral niet wenselijk om nu je ontstekingsremmer pufje te verlagen. Je loopt dan het risico op meer astmaklachten en mogelijk meer problemen mocht je het coronavirus oplopen.

4. Is het niet belangrijk om onderscheid te maken t.o.v. astmagradaties voor een goede risico indeling?

Ja. Natuurlijk is de ene astma de andere niet. Er zijn mensen met ‘licht’ astma die al jaren stabiel zijn met weinig medicatie, en er is een kleine groep mensen met ernstig astma, die ondanks veel medicatie vaak nog last heeft van astmaklachten. Het is waarschijnlijker dat iemand met ernstig astma potentieel meer last zou kunnen krijgen van het coronavirus dan iemand met licht astma. Echter, i.v.m. de beperkte kennis over dit virus weten we dit nog niet zeker. Daarom geldt de risicogroep indeling zekerheidshalve op dit moment voor alle astmapatiënten.

5. Moet ik als ik het virus oploop mijn astmamedicatie ophogen?

Als je klachten hebt die kunnen passen bij COVID-19 en astmapatiënt bent is het belangrijk te overleggen met je arts wat te doen. Het virus kan ook je astmaklachten doen verergeren (bijv.; kortademig, piepende ademhaling, pijn op de borst) waardoor het noodzakelijk is je astmamedicatie aan te passen en vaak op te hogen. Het lastige is dat zowel het coronavirus zelf als een onrustig astma soms dezelfde klachten kunnen geven.

6. Blijf ik langer ziek van het Corona virus als ik astma heb

Het is bekend dat een kleine groep mensen die het virus krijgt relatief lang ziek is en soms tot wel 2 à 4 weken of zelfs langer niet fit is. Of dit voor patiënten met astma meer geldt weten we nog niet.

7. Beschermen biologicals tegen het Corona virus?

Nee, hier hebben we nu nog geen aanwijzingen voor. Het advies is op dit moment biologicals gewoon door te gebruiken

8 Wat moet ik doen met mijn prednison onderhoudsmedicatie of stootkuur?

Als je prednison medicatie als onderhoud gebruikt om je astma stabiel te houden dien je dit door te gebruiken. Heb je hier extra vragen over, overleg dan met je eigen arts. Mocht je op advies van je eigen huisarts of longarts een prednison stootkuur voorgeschreven hebben gekregen i.v.m. een astma aanval dan is het advies dit te gebruiken. Bij lichte tot milde astma aanvallen heeft het wel de voorkeur om met inhalatiemedicatie de astma-aanval te behandelen.

9 Hoe kan ik als ernstig astmapatiënt straks het beste omgaan met versoepeling van de maatregelen? Kan ik weer aan het werk?

Dit is een vraag waar nu nog geen eenduidig antwoord op te geven is. De overheid en het RIVM zullen hierin waarschijnlijk ook met specifieke aanvullende adviezen komen. Belangrijk zal het worden om als ‘risicogroep’ extra terughoudend te zijn bij het versoepelen van de maatregelen. Zo is het belangrijk dat je je als risicopatiënt extra goed blijft houden aan de maatregelen van ‘social distancing’, handenwassen, etc. En dat je ook terughoudender bent met het herstarten van werkzaamheden in omgevingen waar deze maatregelen niet goed toe te passen zijn. Waarschijnlijk zal het advies zijn dan risicogroepen een tandje trager ‘herstarten’ tot we zeker weten dat het grootste risico geweken is.

Tot slot. Belangrijk is het dat we de maatregelen naleven, maar toch ook op een slimme manier goed in beweging blijven en buiten blijven komen. Beweging, zonlicht en de natuur opzoeken is enorm belangrijk om fit en gezond te blijven, stress te reduceren en hiermee je afweersysteem op peil te houden. Blijf verder positief, ook aan deze crisis komt weer een einde en we zullen er vast wijzer en sterker uitkomen.

 

De volledige Q&A is terug te zien op het YouTube kanaal van het NAD. Ook zullen er meer van dit soort interactieve sessies over astma volgen.  https://youtu.be/t_nbRSxKWuo

 

Verslag Monique Ruegg en David Prins

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.