Barend de Graaff

Secretaris astmaVereniging Nederland en Davos sinds 24 juni 2017.

Barend de Graaff: “In mijn werkzaam leven was ik bedrijfsjurist. Ik lees graag en ben regelmatig op de golfbaan of op de fiets te vinden. Daarnaast ski ik graag en kun je mij ook in onze boot op het water tegen komen. Naast dat ik secretaris ben bij de VND, geef ik nog af en toe juridisch advies. Ook heb ik de volgende nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Openbare Bibliotheek Rivierenland en lid van het bestuur (secretaris) Golfvereniging De Batouwe.” Ik kom op adem… “van fietsen op de racefiets in een wielertoerclub op zondagochtend. Eén van de voor mij betere mogelijkheden om goed te ontspannen.”

Aandachtsgebied

Secretaris en juridische zaken

Barend de Graaff: “Mijn grootste verantwoordelijkheid binnen deze aandachtsgebieden is het vanuit juridische achtergrond kritisch kijken naar de wijze waarop de VND als organisatie formeel intern en extern opereert.”

Waarom bestuurslid bij astmaVereniging Nederland en Davos?

Barend de Graaff: “Al in het eerste gesprek waarin werd gewezen op de vacature werd duidelijk dat het bestuur van de VND iemand nodig heeft met een brede juridische achtergrond. Ik ben sinds augustus 2016 met pensioen na bijna 40 jaar actief te zijn geweest als bedrijfsjurist. Met die achtergrond ben ik in staat om de organisatie van VND te ondersteunen. Mijn toegevoegde waarde is voornamelijk het, waar nodig, kritisch beoordelen van alles in de formele realiteit waarmee VND als patiëntenvereniging wordt geconfronteerd.

Frank Weller

Voorzitter

Frank Weller is longarts en de voorzitter van onze vereniging. Zijn aandachtsgebieden zijn strategie en medische zaken. Al sinds zijn studententijd is Frank Weller betrokken bij de zorg voor mensen met astma. Als bestuurder bij onze vereniging levert hij graag zijn bijdrage aan het zichtbaar maken van de mens achter de astma.

Lees meer

Margret Smits

Penningmeester

Margret Smits, onze penningmeester, is werkzaam in de financiële wereld. Met de kennis en ervaring die ze hier heeft opgedaan, zorgt ze ervoor dat de financiën van onze vereniging op orde zijn. Op die manier ontstaat er volgens haar inzicht, rust en ruimte voor het organiseren van verschillende activiteiten voor mensen met astma en leden van de VND.

Lees meer

Ineke van Dijk-Hoen

Vicevoorzitter

Ineke van Dijk-Hoen is naast vicevoorzitter bestuurslid met het aandachtsgebied medische zaken en belangenbehartiging van de mens met (ernstig) astma. Haar ervaring als apotheekhoudend huisarts en haar ervaringsdeskundigheid op het gebied van ernstig astma zet ze in om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met (ernstig) astma.

Lees meer

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.