Lees voor
Algemeen | 3 okt 2019

Longfonds en artsen luiden noodklok over vieze lucht

Meer ambitie en effectievere maatregelen om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren. Die dringende oproep doen het Longfonds, zorgverleners en vooraanstaande wetenschappers vandaag aan de Tweede...
nieuwsfoto
Meer ambitie en effectievere maatregelen om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren. Die dringende oproep doen het Longfonds, zorgverleners en vooraanstaande wetenschappers vandaag aan de Tweede Kamer. “Gezonde lucht is van levensbelang, voor iedereen. Jaarlijks overlijden minimaal 11.000 mensen vroegtijdig door fijnstof of stikstofdioxide”, zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds. “Dat kan en moet anders.”

Uit onderzoek blijkt keer op keer de noodzaak van schone lucht voor onze gezondheid. Blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon veroorzaakt en verergert onder meer longkanker, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Recent onderzoek toont aan dat bij 1 op de 5 kinderen met astma het ontstaan van de ziekte gerelateerd is aan stikstofdioxide.

“Kinderen worden dag in dag uit blootgesteld aan luchtvervuiling. Industrie, verkeer,  intensieve veeteelt en bijvoorbeeld houtkachels verzieken de lucht in heel Nederland. De overheid moet meer doen om ons hiertegen te beschermen. Samen met longartsen en andere zorgverleners pleit het Longfonds al langer voor het centraal stellen van gezondheid in het beleid rond luchtkwaliteit”, aldus directeur Michael Rutgers.

Meer ambitie Schone Lucht Akkoord

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) spreekt in het Schone Lucht Akkoord de ambitie uit om ‘vijftig procent gezondheidswinst te realiseren in 2030 ten op zicht van 2016’. Het Longfonds juicht dit Akkoord toe, maar vindt dat de gezondheidswinst veel eerder gerealiseerd moet worden. Uit het recente Interdepartementaal Beleidsonderzoek Luchtkwaliteit blijkt bijvoorbeeld dat die gezondheidswinst al in 2025 is te boeken.

“De gezondheidseffecten zijn bij de huidige luchtkwaliteit onaanvaardbaar hoog”, zegt Rutgers. “Wij vinden dat de staatssecretaris meer ambitie aan de dag moet leggen door sneller en eerder maatregelen te nemen. Door de grootste vervuilers als eerste aan te pakken. Maar bijvoorbeeld ook door scholen, kinderdagverblijven en verpleeghuizen niet langs de snelweg te plaatsen. Onze lucht kan en moet simpelweg schoner. De Rijksoverheid zal hierin de regie moeten nemen.”

Petitie Gezonde Lucht

Het Longfonds, zorgverleners en wetenschappers hebben inmiddels een petitie aangeboden aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Longarts Hans in ’t Veen is mede-initiatiefnemer. Hij ziet dagelijks de gevolgen van luchtvervuiling op zijn spreekuur: “Het is echt een sluipmoordenaar. Iedere dag weer word ik geconfronteerd met leed dat met een schonere lucht te voorkomen was geweest. De overheid moet echt ingrijpen. Een verbeterde luchtkwaliteit geeft enorme gezondheidswinst, nu en in de toekomst.”

De petitie is ondertekend door de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG), de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de beroepsvereniging voor longverpleegkundigen (V&VN Longverpleegkundigen), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde; sectie Kinderlongziekten (NVK-SKL), de Long Alliantie Nederland (LAN), het Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband (NRS) en de Hartstichting.

Noot: In een eerdere versie van dit bericht stond dat bij 1 op de 2 kinderen met astma in de grote steden het ontstaan van de ziekte gerelateerd is aan stikstofdioxide. Aan de vooravond van het debat over het Schone Lucht Akkoord (12 september jl.) bleek dat dit niet met zekerheid kan worden gesteld. Het Longfonds hecht er grote waarde aan dat het urgente debat over schone lucht aan de hand van de juiste cijfers wordt gevoerd. Nu en in de toekomst. We doen daarom nader onderzoek.

Bron: www.longfonds.nl

Laatste nieuws

Hieronder vind je het laatste nieuws over (leven met) astma en onze vereniging. Wekelijks plaatsen wij hier nieuwe items!

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.