Jong! | 18 aug 2023

Naar school met (ernstig) astma

Chronische ziekten zijn vaak onzichtbaar. Toch zitten er in elke klas meerdere leerlingen die een chronische ziekte hebben. Gemiddeld is dat één op de zeven...
nieuwsfoto

Chronische ziekten zijn vaak onzichtbaar. Toch zitten er in elke klas meerdere leerlingen die een chronische ziekte hebben. Gemiddeld is dat één op de zeven leerlingen, best wel veel! 

Ziekte uit zich bij iedereen anders. Sommige jongeren hebben een zichtbare ziekte, maar veelal is het hebben van een ziekte onzichtbaar.  Voor veel jongeren betekent het wel dat zij vaker naar een arts of hulpverlener moeten en of dat zij regelmatig medicijnen moeten gebruiken. Dan wordt even zichtbaar dat deze jongeren ziek zijn. Zo is het ook bij astma; er zijn betere periodes, waarin het minder zichtbaar is dat je ziek bent, maar in slechtere tijden valt het meer op. Juist doordat je dan vaker medicijnen moet gebruiken, thuis moet blijven of zelfs in het ziekenhuis/revalidatiecentrum opgenomen moet worden. School en het dagelijks leven staan voor jou in zo’n periode even stil. 

Dit roept wellicht vragen op, want een slechte periode komt nóóit uit en verloopt vaak nét even anders dan verwacht. Misschien vraag jij je af ‘’Hoe moet dit met mijn school/opleiding?’’ Dit artikel probeert handvatten te geven om een antwoord te vinden op bovenstaande vragen, zodat jij je kan focussen op jouw herstel. 

Zorgplicht  

De school is verantwoordelijk voor passend onderwijs. Dat wil zeggen dat de school moet zorgen dat jij, ondanks jou chronische ziekte, in staat gesteld moet worden om onderwijs te kunnen volgen. Ook als dat betekent dat jij tijdelijk niet naar school kan komen. Door met jouw mentor, decaan, docenten en ouders in gesprek te gaan kan een passend onderwijsplan opgesteld worden (Kaspers, 2022).  

Mocht dit niet lukken, dan kan je de Consulent Onderwijs Zieke Leerling (OZL) raadplegen. Deze kan jou ondersteunen bij; 

 • Contact tussen school, ziekenhuis, leerling en ouders; 
 • voorlichting en advies aan leraren over onderwijs aan zieke leerlingen; 
 • informatie voor leraren, ouders, (zorg)professionals en klasgenoten over het omgaan met de zieke leerling; 
 • onderwijs en begeleiding van de zieke leerling thuis, in het ziekenhuis en op school; 
 • (organiseren van) lessen aan huis of in het ziekenhuis samen met de school, als de eigen leerkrachten dit niet kunnen; 
 • informatie over ziekten en de mogelijke gevolgen voor schoolprestaties 
 • het maken van een plan van aanpak voor de zieke leerling samen met de school. 

Stichting Zorgeloos naar school

Helaas stuiten veel mensen op onbegrip wanneer zij vertellen over hun astma (Begrip bij een longziekte Longfonds, z.d.). Gelukkig is er de stichting ‘Zorgeloos naar school’.  De stichting Zorgeloos naar school (2023) kan je raadplegen wanneer je vagen hebt over overkoepelende thema’s waar je mee te maken krijgt door jouw chronische astma. Denk hierbij aan; 

 • Vermoeidheid 
 • Mobiliteit (jezelf kunnen verplaatsen in en naar school) 
 • Gymlessen 
 • Toetsen en examens 
 • Verzuim  

Zij bieden tools om gesprekken aan te gaan op school over jouw astma en wat dit voor jou betekent. Maar ook over hoe jij ondanks jouw astma zo goed mogelijk kan leren en studeren. Nieuwsgierig? Deze link brengt je naar hun website: https://zorgeloosnaarschool.nl/  

Literatuurlijst

Begrip bij een longziekte | Longfonds. (z.d.). https://www.longfonds.nl/longziekten/astma/omgaan-met-astma/begrip-bij-een-longziekte 

 Kaspers, F. (2022, 20 oktober). Passend onderwijs voor zieke leerlingen – OCO. OCO. https://www.onderwijsconsument.nl/passend-onderwijs-voor-zieke-leerlingen/ 

 Zorgeloos naar school – Home. (z.d.). Zorgeloos naar school. https://zorgeloosnaarschool.nl/  

Laatste nieuws

Hieronder vind je het laatste nieuws over (leven met) astma en onze vereniging. Wekelijks plaatsen wij hier nieuwe items!

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.