Astma en ademhalen, Wat kan logopedie?

Met medewerking van Gertie Savelkoul van Oijen logopedist en adem- en stemtherapeut

We hoeven niemand met astma uit te leggen dat ademhalen soms knap lastig kan zijn. Zeker mensen met astma kunnen naast hun benauwdheidsklachten veroorzaakt door hun astma, ook benauwd worden door ‘verkeerd’ ademhalen of anders gezegd, disfunctioneel ademhalen. Onze ‘pufjes’, wanneer niet goed geïnhaleerd en niet goed gespoeld, kunnen ook problemen opleveren, zoals een geïrriteerde keel en heesheid. Als laatste noemen we nog (chronische) hoest.

Bovenstaande klachten belemmeren het ademhalen. Algemeen bekend is dat je met deze klachten terecht kunt bij gespecialiseerde oefen-/fysiotherapeut. Maar wist je dat ook de logopedist hierbij kan ondersteunen? En wat kan zingen voor je betekenen?

Adem en stem bij Astma: problemen en oplossingen.

Wat komt er in deze webinar aan bod?

  • fysiologie van het ademen
  • disfunctioneel ademen
  • reflux en chronische hoest
  • stemgebruik
  • inzet logopedist
  • oefeningen voor adem en stem!

Ademhaling waar en hoe?
Je ademt zuurstof in die naar de longen gaat en daarna naar energierijke voorraden in je lichaam. Je bloed wordt voorzien van zuurstof. Het lichaam krijgt energie
je ademt koolzuur uit en raakt afvalstoffen kwijt

Tijdens de webinar worden er instructies/oefeningen gegeven over hoe te ademen.

Wat als ademen niet vanzelf gaat? Dyspneu
• Te snel/te veel en oppervlakkig ademen
• De plaats van de adembeweging is afwijkend, alleen de toppen van de longen worden gebruikt.
dus onvoldoende uitwisseling zuurstof-koolstofdioxide
• Mondbeademing in rust

Klachten dyspneu
Duizeligheid, kortademigheid, hoofdpijn, vermoeidheid,
benauwd gevoel op borst, gejaagd gevoel, gevoel van flauwvallen,
opgeblazen gevoel in de buik, tintelingen.

Hyperventilatie

Gevoelens, gedachten, angst, spanning,—> verkeerde ademhaling —>
—> daling hoeveelheid CO2 in bloed —> lichamelijke en of psychische klachten.

Wat doet de logopedist?
Leren omgaan met en optimaliseren van beschikbare ademcapaciteit.

• Adviezen en voorwaardentraining
• Ontspannings- en ademoefeningen, meer energie en beter ontspannen
• Facilitatie van te hoge spierspanning in keel- nekgebied
• Hydratatie (vernevelen drinken)
• Training rustadem (neus!) en adem tijdens spreken/zingen
• Ademen en bewegen: fysiotherapie

Het gehele webinar kan je hier rechts terugkijken.

Ademhalingsoefening: De AOT van Dixhoorn

Ademen geeft ontspanning, ademen geeft energie!

Globusklachten
Propgevoel in de keel.
Steeds het gevoel hebben te moeten slikken, veel slijmvorming.
Gaat vaak samen met Hyperventilatie, stemklachten astma, COPD, reflux

Reflux/opkomend maagzuur Symptomen kunnen zijn:
• moeite met slikken
• hoesten
• zere keel
• hoestdrang
• globusklachten

Chronische hoest: Bekend probleem bij astma
• Vaak begonnen bij infectie van de bovenste luchtwegen
• Significante hogere gevoeligheid voor de hoestreflex
• Vicieuze cirkel/gedrag

Behandeling reflux/chronische hoest
• optimaliseren eten en drinken
• verhogen stemhygiëne/vernevelen
• verminderen spierspanning in het keelgebied
• voorlichting, bewustwording
• onderdrukken hoestgedrag/vervangen door huffen, drinken geeuwen

Manuele facilitatie, masseren halsstreek

Invloed medicatie
droge mond, heesheid, verminderde sluiting van slokdarm/slikproblemen, reflux

Stem en spraak
• Als gevolg van korte adembeweging: weinig woorden per ademing
• inademen vaak op onlogische punten
• overbelasting: heesheid, weinig volume
• spreken is vermoeiend

Behandeling stemgeving

• Advisering stemhygiëne
• Ontspanning hoofd-halsgebied
• Optimaliseren adem-stemkoppeling
• Verbeteren stemkwaliteit in spreken en zingen!
• Verbeteren van belastbaarheid van de stem
• Optimaliseren articulatie
• In ernstige gevallen —> alternatief communicatiemiddel

Aanbeveling: deelnemen aan een koor!!!

Samengevat: Logopedische begeleiding bij Astma

• Ademhalingsproblemen
• Slikproblemen
• Keelproblemen
• Stemproblemen

Er is dus een belangrijke rol weggelegd voor de logopedist!

 

 

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.