Algemeen | 31 mei 2024

Update over inhalatie medicatie tekorten 31mei

Aandacht in Tweede Kamer voor tekorten medicijnen Afgelopen week was er volop aandacht in de Tweede Kamer voor de aanhoudende medicijntekorten.
nieuwsfoto

Aandacht in Tweede Kamer voor tekorten medicijnen

Afgelopen week was er volop aandacht in de Tweede Kamer voor de aanhoudende medicijntekorten. Donderdag 30 mei was er een commissiedebat in de Tweede Kamer over het geneesmiddelenbeleid. Minister Pia Dijkstra heeft vooraf in een brief diverse maatregelen aangegeven die ze wil treffen om de medicijntekorten zo goed mogelijk op te vangen. Eén van deze maatregelen is het aanleggen van extra voorraden van schaarse medicijnen. Ook is een Operationeel team geneesmiddelentekorten gestart dat het Meldpunt geneesmiddelentekorten ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen rond acute tekorten. Goede eerste stappen, maar het is niet de verwachting dat medicijnen zoals Salbutamol op kortere termijn weer goed verkrijgbaar zullen zijn. En helaas staat in het nieuwe coalitieakkoord niets opgenomen over de tekorten.
Een meerderheid van de Tweede Kamer, onder wie alle vier de aanstaande regeringspartijen, pleitte in het debat voor aanpassing van het preferentiebeleid om het probleem van medicijntekorten te helpen ondervangen. Het preferentiebeleid werd in 2005 ingevoerd en in de Zorgverzekeringswet vastgelegd als reactie op het feit dat apothekers veel geld verdienden aan generieke middelen. Minister Dijkstra gaf aandat zorgverzekeraars bij tekorten al mogen afwijken van dit beleid, maar erkende ook dat het zaak is te kijken of verbetering mogelijk is. Ze wil voor haar opvolger onderzoeken hoe het beleid kan worden verbeterd bij dreigende tekorten. Met leveranciers werkt minister Dijkstra aan het verbeteren van het meldpunt voor leveringsproblemen. Zo worden tekorten eerder gesignaleerd en wordt er eerder naar een oplossing gezocht. Daarnaast zal ze een lijst publiceren met geneesmiddelen die kritiek zijn in Nederland. Voor die geneesmiddelen wil ze extra maatregelen nemen.

Het Meldpunt van Longfonds heeft de afgelopen maand honderden meldingen gekregen van mensen met een longziekte die gaan over het tekort aan Salbutamol aerosol en andere inhalatiemedicijnen. Alle verhalen zijn schrijnend: het tekort heeft op verschillende manieren grote invloed op hetleven van mensen met (ernstig) astma.
Longfonds heeft in een Position Paper voor de Tweede Kameruiteengezet wat de huidige medicijntekorten betekenen voor mensen met een longziekte. Ze zijn letterlijk ‘stikbenauwd’, ‘angstig’ en ‘machteloos’. Ook worden een aantal aanbevelingen gedaan om de problemen op te lossen en in de toekomst te voorkomen.VND, Longfonds en de Long Alliantie zetten zich gezamenlijk in om in gesprek te blijven met alle relevante partijen om zowel korte- als lange termijn oplossingen aan te jagen. Daarnaast informeren we patiënten en zorgverleners over de tekorten en mogelijke alternatieven of oplossingen.
Ook de Patiëntenfederatie Nederland heeft een brief aan de Kamer gestuurd met daarin een aantal aanbevelingen. Zij pleitten o.a. voor veel meer heldere afspraken over de gerichte inzet van beschikbare medicijnen bij dreigende tekorten. In deze afspraken moet het belang van de zorgbehoefte van de patiënt de belangrijkste prioriteit zijn. Hier kun je de volledige brief lezen.
Ook de media besteedde afgelopen week volop aandacht aan de medicijntekorten. Op maandag 27 mei was er bijvoorbeeld een item in de Tv-uitzending EenVandaag.
Loop jij tegen problemen aan bij het verkrijgen van jouw longmedicijnen? Neem snel contact op met je zorgverlener!

Laatste nieuws

Hieronder vind je het laatste nieuws over (leven met) astma en onze vereniging. Wekelijks plaatsen wij hier nieuwe items!

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.