Algemeen | 20 okt 2020

Ingezonden brief op krantenbericht

In verschillende kranten was 5.10.2020 een artikel te lezen van de heer Wijma, voorzitter Zorginstituut Nederland waarin hij zei dat schrappen van ‘onzinnige zorg’ beter...
nieuwsfoto

In verschillende kranten was 5.10.2020 een artikel te lezen van de heer Wijma, voorzitter Zorginstituut Nederland waarin hij zei dat schrappen van ‘onzinnige zorg’ beter voor patiënten is.
Als voorbeeld noemde hij het schrappen van de hooggebergtebehandeling in het Nederlands Astmacentrum Davos.
https://www.ad.nl/gezond/bezem-door-het-basispakket-niet-effectieve-zorg-niet-langer-vergoed~a809e828/

Vandaag (20.10.2020) is er in het AD een ingezonden brief gepubliceerd waarin
Clémence Ross-Van Dorp, voorzitter Long Alliantie Nederland,
Michael Rutgers, directeur bestuurder Longfonds,
Frank Weller, voorzitter Vereniging Nederland Davos
Els Weersink, longarts ernstig astma.
Reageren op het artikel van 05.10.2020

De gezamenlijk ingezonden brief is in zijn geheel gepubliceerd en de tekst van de brief kunt u hieronder lezen:

Dat de oplopende kosten nopen tot het vinden van oplossingen, is ongeveer het enige dat wij met Sjaak Wijma kunnen onderschrijven. De uitspraken die hij vervolgens doet, zijn feitelijk onjuist.

Als voorbeeld van ‘onzinnige zorg’ spreekt Wijma over de hooggebergtebehandeling in het Zwitserse Davos voor ernstig astmapatiënten: ‘Na uitgebreid onderzoek bleek zo’n behandeling op grote hoogte niet effectiever dan longrevalidatie in Nederland. Dan gaat het dus uit het pakket’. Dit is onjuist. Op verzoek van het Zorginstituut is onafhankelijk onderzoek gedaan waaruit bleek dat de in Davos behandelde patiënten met ernstig astma sterker en langduriger verbeterden dan een controlegroep na een vergelijkbare behandeling op zeeniveau in Nederland. Deze resultaten zijn in een internationaal peer-reviewed tijdschrift gepubliceerd, dus na kritische beoordeling door andere wetenschappers.

Het Zorginsti¬tuut zag ook aanleiding onderzoek te doen naar eigen handelen
Het Zorginstituut heeft zich van dit onderzoek gedistantieerd en besloot de hooggebergtebehandeling toch uit te sluiten van basisverzekering. Dit veroorzaakte onrust bij zorgverleners, de Tweede Kamer én patiënten bij wie letterlijk de adem werd ontnomen. De duiding van Sjaak Wijma dat het Davos-dossier aantoont hoe moeilijk het is om iets uit het pakket te halen, is misleidend. De onrust is ontstaan doordat de beoordeling van het Zorginstituut in strijd was met de resultaten van een mede op hun eigen verzoek verricht onafhankelijk onderzoek en ook botste met de overheersende mening van longartsen.

Het gevolg was een Kamerdebat met toenmalig minister Bruins, waarin de Kamer een motie aannam die de minister opriep hooggebergtebehandeling beschikbaar te houden. Bruins zegde toe de motie uit te zullen voeren. Hij besloot voorts dat het besluit over hooggebergtebehandeling geëvalueerd moest worden, als onderdeel van de bredere evaluatie naar het functioneren van het Zorginstituut. Ook het Zorginstituut zag aanleiding om een evaluatie uit te voeren naar het eigen handelen, om lessen te trekken.

Deze onderzoeken zijn nog gaande. Het heeft niet geleid tot een bescheidener opstelling, getuige de uitspraak van Wijma dat bij 50 procent van de zorg in de basisverzekering het wetenschappelijk bewijs ontbreekt en dat deze behandelingen uit het pakket moeten als dat bewijs er niet komt. En: ‘dat niet-zinnige zorg uit het pakket verdwijnt, is helemaal niet slecht voor patiënten. Sterker, het is een feest’.
Als het Zorginstituut op vergelijkbare wijze als de Davos-casus omgaat met wetenschappelijk en medisch bewijs en 50 procent van de zorg onzinnig verklaart, draaien patiënten op voor Wijma’s feestje. Het is aan de politiek hier een stokje voor te steken.

Laatste nieuws

Hieronder vind je het laatste nieuws over (leven met) astma en onze vereniging. Wekelijks plaatsen wij hier nieuwe items!

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.