Frank Weller (de heer F.R. Weller)

Voorzitter astmaVereniging Nederland en Davos sinds 20 juni 2015

Frank Weller: “Ik ben sedert 1991 longarts. Tot 2001 was ik werkzaam in het AMC in Amsterdam. Tussen 2001 en 2009 was ik directeur van het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD) en astmacentrum Heideheuvel. Van 2008 tot en met juni 2023 was ik werkzaam als longarts in Leiderdorp, Leiden en Alphen aan de Rijn (in het Alrijne ziekenhuis). Sinds juli 2023 ben ik met pensioen. Ik ben getrouwd, heb 2 zoons en sedert 2022 een kleinzoon! In mijn vrije tijd wandel ik veel. In de zomer ben ik vaak te vinden in mijn zeilboot en in de winter op de ski’s. Ik geniet zeer van klassieke muziek, liefst in het Concertgebouw in Amsterdam.”

Ik kom op adem… “in mijn zeilboot en wandelend of skiënd in de bergen.”

Aandachtsgebied

Strategie en medische zaken

Frank Weller: “De astmaVereniging Nederland en Davos (VND) is betrokken bij tal van zorginhoudelijke projecten. Vaak in samenwerking met Long Alliantie Nederland, Longfonds of andere organisaties. Het is belangrijk dat de VND betrokken is en blijft bij het ontwikkelen van richtlijnen en zorgpaden voor mensen met astma. Daarbij moet de vereniging de ontwikkelingen in de astmazorg niet alleen volgen, maar is het ook haar taak haar achterban te informeren over vernieuwingen en of veranderingen in die zorg voor mensen met (ernstig) astma.

Taken en verantwoordelijkheden die hieruit voortkomen zijn onder andere het leggen en onderhouden van contacten. Bijvoorbeeld met Long Alliantie Nederland, Longfonds en andere organisaties in de astmawereld. Daarnaast zijn ook de contacten met Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos en met andere longrevalidatiecentra in Nederland en Davos belangrijk.”

Waarom bestuurslid bij astmaVereniging Nederland en Davos?

Frank Weller: “Al sinds mijn studententijd ben ik betrokken bij de zorg van mensen met astma. Nu ik wat ouder wordt, merk ik dat de mens achter/met de ziekte toenemend belangrijk en interessant voor me wordt. Dat ik mensen kan helpen uit de slachtofferrol te komen en in de regiestoel plaats te nemen, maakt mijn werk als voorzitter bij de VND de moeite waard. Waardevol vind ik ook het zien en merken dat de VND voor zoveel mensen met (ernstig) astma van betekenis is. Dat mensen (h)erkenning vinden in de animatiefilms en vlogs. Dat de VND informatie verstrekt over onderwerpen in de astmazorg waar mensen met astma behoefte aan hebben. En tevens dat de VND door middel van producten zoals de Astma Test, het persoonlijk Astma Actieplan en de informatiekaarten de doelgroep tools in handen geeft om tot een betere astma controle te komen. Daarnaast geeft het enthousiasme van de vrijwilligers veel energie.”

De astmazorg in de toekomst

Frank Weller: “Wat ik wens voor de toekomst van de astmazorg is verdere verbreding en verbetering van de medicamenteuze behandeling en verdere emancipatie van de mensen met astma.

Saar van Nederveen

Bestuurslid

Saar van Nederveen heeft als lid van ons bestuur het aandachtsgebied Ernstig astma bij volwassen. Op die manier kan ze haar kennis en ervaring als arts op een andere manier inzetten om een bijdrage te leveren aan de zorg voor mensen met astma.

Lees meer

Lotte Boogaard

Bestuurslid

Lotte Boogaard, onze penningmeester, is werkzaam in de commerciële sector. Haar kennis en ervaring zet ze in om ervoor te zorgen dat onze vereniging voldoende financiële middelen heeft voor het uitvoeren van de projecten die we belangrijk vinden.

Lees meer

Anne van Tilburg

Bestuurslid

Anne van Tilburg is vicevoorzitter. Ze heeft als aandachtsgebieden medisch inhoudelijke zaken en werk-gerelateerd astma en ze is samen met Elselien de Zaaijer verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid. Haar kennis en ervaring zet ze graag in om samen met onze vrijwilligers (ernstig) astma nog meer bekendheid te geven.

Lees meer

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.